Национално сдружение
„Диабет, прeдиабет и метаболитен синдром“ ( ДиП )

 

Кои сме ние?
Мисия и Цел

Сдружение „Диабет и предиабет“ е регистрирана нестопанска организация с идеална цел. Тя е единствената пациентска организация у нас, която работи с хора с предиабет, метаболитен синдром, инсулинова резистентност, затлъстяване и наднормено тегло.

Дейности

Информационни, фондонабирателни и застъпнически кампании, скрининги за диабет, обучения, уъркшопи „Ролята на физическата активност“, ивенти „Парад на доброволчеството“. Провеждаме семинари за родители на деца с диабет, консултации и групи за взаимопомощ за родителите, лагери за деца с диабет. 

Нашите проекти

Провеждане на информационни, фондонабирателни и застъпнически кампании

Провеждане на скрининги, с цел ранно откриване и превенция на заболявания

Семинари за промяна на представи и нагласи към хората с health issues

Най новите събития

Картички по ReThink

Картички по ReThink

Disclaimer Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the...