Ministry of the future

Ministry of the future

Еразъм проект министерство на бъдещето обучава участниците във важни теми като циклична икономика, рециклиране и по ефикасно използване на ресурси, прави то като използва неформално обучение като създаване на проекти в групи и видеа което помага на участниците да...
Наши участници в проект за култура в Гърция

Наши участници в проект за култура в Гърция

Преди време бяхме част от един много интересен проект. Сега искам да споделя опита си от проекта Еразъм плюс „Спрете насилието, започнете толерантността!“ От 21-29.04.2024 г. бяхме в красивия град Лутраки, за да научим за значението на насилието и толерантността....
Готов е наръчника по ReThink

Готов е наръчника по ReThink

Disclaimer Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor...
Скриининг за диабет

Скриининг за диабет

Disclaimer Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor...
Картички по ReThink

Картички по ReThink

Disclaimer Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor...
Визуализация на работата ни

Визуализация на работата ни

Сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ започва създаването на видеа и кратки  театрални постановки, свързани със визуализацията на работата на сдружението. В екипа ни се включи Милена Анева, режисьор, преподавател в Благоевградския Университет. Скоро ще...