Национално сдружение
„Диабет, прeдиабет и метаболитен синдром“ ( ДиП )

 

Кои сме ние?
Мисия и Цел

Сдружение „Диабет и предиабет“ е регистрирана нестопанска организация с идеална цел. Тя е единствената пациентска организация у нас, която работи с хора с предиабет, метаболитен синдром, инсулинова резистентност, затлъстяване и наднормено тегло.

Дейности

Информационни, фондонабирателни и застъпнически кампании, скрининги за диабет, обучения, уъркшопи „Ролята на физическата активност“, ивенти „Парад на доброволчеството“. Провеждаме семинари за родители на деца с диабет, консултации и групи за взаимопомощ за родителите, лагери за деца с диабет. 

Нашите проекти

Провеждане на информационни, фондонабирателни и застъпнически кампании

Провеждане на скрининги, с цел ранно откриване и превенция на заболявания

Семинари за промяна на представи и нагласи към хората с health issues

Най новите събития

Diabetes 101

Diabetes 101

1. Резултатите ни удовлеворяват Final event Гърция Diabetes 101 - The important final event was organized in Greece on 12-13 of October,...