Проекти

Провеждане на кампании за промяна в начина на живот на засегнатите и диагностицирани членове на обществото, преминаване към здравословен начин на живот, с промяна в храненето и физическата активност. Кампаниите обхващат повече от 20 града (населени места) в България, с участието на над 1000 доброволеца – млади хора с метаболитни нарушения и диабет

Нашите Проекти

Срещи в основните и средните училища, чрез „Час по диабет“

Семинари за промяна на представи и нагласи към хората с health issues;

Оказване на помощ на новодиагностицирани диабетици

Набиране, обучение и работа с доброволци

Оказване на помощ на диабетици и хора в риск от диабет – информационна, психологимеска и социална;

Участие в състезания по социално предприемачество – UniCredit Foundation, ПРОМЯНАТА, Reach for change и други.

Провеждане на информационни кампании, advocacy campaigns, фондонабирателни кампании;

Участие в Европейски и международни конгреси и симпозиуми по диабет, затлъстяване и други.

Семинари, уебинари, интерактивно обучение и психоложическа помощ в преминаването към здравословен начин на живот, пациентски права и други;

Провеждане на спортни програми, както присъствено, така и онлайн, семинари за разясняване на ролята, която има физическата активност за живота и метаболитните процеси в човешкото тяло;

Провеждане на обучения с използването на неформални методи на обучение, представяне на диабета и здравните проблеми пред детска и младежка аудитория на достъпен за тях език, чрез театър, рисуване и „игри“ като комуникация;

Участие в проекти на различни европейски програми (Еразъм+ и други) в Австрия, Полша, Испания, Италия, Турция, Словения, Румъния, Унгария, Франция, Германия и други;