Кои сме ние

Сдружение „Диабет и предиабет“ е регистрирана нестопанска организация с идеална цел. Тя е единствената пациентска организация у нас, която работи с хора с предиабет, метаболитен синдром, инсулинова резистентност, затлъстяване и наднормено тегло. Работи с младежи и възрастни с диабет, рискови групи за диабет и хора с различни здравословни проблеми.

Неправителствените организации са сдружения и фондации, които се създават за постигането на нестопански цели – от защита на природата и животните, подпомагане включването в обществото на различни уязвими групи като хора с увреждания, младежи без родители и пр.

Една от основните роли на гражданските организации е да се застъпват за правата и интересите на групите, които представляват (например пациентските права и правата за хората с увреждания), или за разрешаването на обществени проблеми (например подобряване достъпа до лечение и скрининг), които са си поставили за цел.

Често, организациите стават застъпници за правата на хората, на които предоставят услуги, като изискват от държавата да променя системите по адекватен начин и да гарантира, че правата и интересите на най-уязвимите ще бъдат зачитани.
Ние се стремим да помогнем на хората от рисковите за диабет групи (с метаболитен синдром, предиабет, ИР, затлъстяване) да не развият диабет, а на диабетиците – да се даде възможност да живеят достоен живот, без усложнения.

Мисия и цел

Мисия на организацията – Доброволците в организацията работят в името на това, хората с различни здравословни проблеми у нас да водят спокоен и качествен живот, да имат защитени и гарантирани пациентски права. Пациентските организации да работят в мрежа, заедно, и да осъществяват кампаниите си успешно, помагайки на засегнатите лица.

Цел на организацията – е да  имат граждански права и достъп до услуги – наравно със здравите членове на обществото. Всички рискови групи да имат достъп до информация, която ще им помогне в неразвиването или в борбата със заболяването. Ние искаме обществото да се раздели с предразсъдъците и стереотипите си за „болните“, „хората с увреждания“, хората „второ качество“.

Дейности

N

Провеждане на информационни, фондонабирателни и застъпнически кампании;

N

Провеждане на скрининги, с цел ранно откриване и превенция на заболявания;

N

Организация и провеждане на обучения и програми, както на доброволци, така и на хора в рисковите групи;

N

Организация и изпълнение на проекти и подкрепа на диабетици, хора с предиабет и от рискови за диабет групи, хора с метаболитен синдром и затлъстяване, както и много други кампании, които да помогнат на обществото.

Проектите сe осъществяват с финансовата помощ на Национална програма за младежта, Телус, Фонд за социална закрила, БЦНП,  Уникредит, фармакомпании и други дарители и донори. Сдружението има програми за даване на лекарска и психологическа помощ на новодиагностицирани диабетици и пациенти с различни заболявания, подобряване на физическата активност, развитие на умения за съпричастност, споделяне и търсене на помощ. Сдружението има хелп-екип, ателиета по импро-театър и други. Организацията има опит в много национални проекти с над 2700 участници – бенефициенти. Партньор е в над 110 международни проекта с 364 български участници. Организатор е на десетки скрининги за диабет и метаболитенсиндром в София, Пловдив, Видин, Враца, Пазарджик, Велико Търново, Благоевград и други градове, в които са обхванати над 3500 души.