Сензори

Реимбурсирането на сензорите е вече факт. Системите за постоянен мониторинг на кръвната глюкоза или т. нар. сензори за измерване на кръвната захар, са неотменна част от съвременните начини на терапия на хората с диабет. Възможността за непрекъснат достъп до информация за кръвната захар дават нови възможности за терапевтичния подход на лекаря и на самоконтрола от страна на човека с диабет. Дистанционното мониториране е от особено значение за родителите на деца с диабет, които могат да наблюдават състоянието  на децата си от разстояние. Принципът на работа на сензорите е свързана с измерване на КЗ  от сензора на всяка минута, предаване и обработване на данните в електрически сигнал до трансмитер и оттам – предаване на данните на четец или апликация на компютър, или смартфон. По-обучените и опитни потребители ползват данните от сензорите в затворени системи, особено популярни напоследък. Наричат ги още „изкуствен панкреас“ заради възможността автоматизирано да подават инсулин спрямо нуждите на организма след определени настройки на показатели, свързани с базовите нужди на пациента. В света вече има и сертифицирани затворени системи, които работят с определени видове инсулинови помпи.

Съществуват няколко утвърдени бранда на световния пазар, у нас са представен два от тях.  Българските потребители на тези високотехнологични устройства биха искали да имат достъп и право на избор, тъй като всеки подобен продукт има и своите специфики и условия. Нуждата от сензори е огромна. В момента само децата и пациентите със ЗД1 имат право на реимбурсация. С появата на сензорите на нашия пазар и с неговата реимбурсация ще се реши една част от проблема, но желанието ни е да се продължава да се работи в посока повече пациенти да имат достъп до сензори за мониторинг на КЗ. Ако нямате контакти на представителите н асензори,

Повече информация на тел: 0700 20876.